Avaldatud: 30. märts 2017Kategooriad: Uudised

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
30.03.2017

Väikesed linnufarmid saavad bioohutusnõuete täitmiseks toetust taotleda

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse määruse muudatused. Seoses linnugripiohuga suurendatakse linnukasvatajate võimalusi saada meetmest toetust investeeringuteks bioohutusmeetmete tõhustamiseks.

Toetuse taotluste hindamiskriteeriumid annavad eelise linnukasvatuse ja munatootmise tegevusaladel tegutsevatele ettevõtjatele, et anda neile parem juurdepääs toetusele.

„Linnugripioht, mis lindude kevadise rändega süveneb, nõuab linnupidajatelt üha rangemat bioohutusnõuete järgimist ja olemasolevate meetmete tõhustamist, et oma linde nakatumise eest kaitsta,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Aprillist jõustuvad piirangud lindude väljaspidamisele. Et aidata linnukasvatusi nõuetega vastavusse viia, on väikeste põllumajandusettevõtete toetuse taotlusvoorus sel aastal eelis linnukasvatajatel, kes soovivad investeerida bioohutusse.“

Teised olulisemad muudatused meetme määruses:
• kaovad ära piirangud maa ostule. Varasemalt oli abikõlbulik maa ost, kui selle maksumus ei ületanud 10% koguinvesteeringust. Edaspidi on abikõlbulik maa ost, kui see kajastub taotleja äriplaanis ning on vajalik põllumajandusliku tegevuse arendamiseks;
• lisandub piirang, et investeeringut ei saa teha alale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks, kuna taotlejal puudub võimalus selles koridoris oma majandustegevust pikaajaliselt jätkata.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse eesmärk on aidata kaasa mitmekesise põllumajandusettevõtete struktuuri säilimisele.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat põllumajandusliku tootmisega tegelenud ettevõtted, mille põllumajanduslik müügitulu oli taotlemisele eelneval majandusaastal 4000–14 000 eurot. Maksimaalne toetussumma põllumajandusettevõtte kohta kogu perioodil (aastatel 2015–2020) on 15 000 eurot.

Kokku on Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 meetmele „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ ette nähtud 30 miljonit eurot, millest 2017. aasta taotlusvooruks 5 miljonit eurot. Meetme esimeses kolmes taotlusvoorus on toetust määratud 980 põllumajandustootjale kogusummas 14,4 miljonit eurot.

Toetust saab taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) vahendusel 24. aprillist kuni 2. maini 2017. aastal.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Maaelu arengukava 2014–2020 keskendub kuuele valdkonnale – teadmussiire ja innovatsioon, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond, ressursitõhusus ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Lindude gripp inimestele ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju linnukasvatussektorile. Iga linnukasvataja peab järgima bioohutusnõudeid, et oma linde kaitsta. Kogu lindude grippi puudutav teave on koondatud veebilehele www.linnugripp.ee.

Maaeluministri määruse „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudatused avaldatakse Riigi Teatajas.

Teate edastas:
Eva Lehtla
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 55 643 691
press@agri.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele