Avaldatud: 11. november 2013Kategooriad: Uudised

Vili mühab põldudel ja 17 tänavust tipp-viljakasvatajat käivad iga nädal vaatamas, kuidas võistluspõld edeneb.

Seekordsel viljelusvõistlusel osaleb 16 võistlejat 25 põllu­ga. Tänavu võisteldakse nelja kultuuriga. Need on raps, nisu, oder ja 'Sangaste' rukis. Kõige rohkem on rapsi- ja nisupõlde, mõlemat kaheksa. Oder on esin­datud nelja põlluga ja rukis kol­mega.

Päris uusi tulijaid on neli: Ruusa Farmer OÜ Põlvamaalt, Rebruks Farm AS Järvamaalt, Awe ja Aser OÜ Lääne-Viru­maalt ning Sootaga Mõis Tar­tumaalt.

Põlvamaal Ruusa kandis te­gutsev paarisaja veisega pereet­tevõte Ruusa Farmer OÜ harib 170 ha põldu ning astub võist­lustulle talinisuga. Põllu suu­rus on 23 hektarit ning kasuta­tud on minimeeritud harimist. "Olen taliviljade kasvatamises algaja – esimest korda kasvata­sin seda mullu. Saak oli aga täit­sa hea – üle viie tonni hektarilt," selgitab ettevõtte juht Ainar Rohelpuu võistlusest osavõttu.

Sootaga Mõis harib 700 ha põldu ning võistleb tänavu od­raga. Võistluspõllu eripäraks peab sealne taimekasvatusjuht, Soomes rakendusliku kõrgha­riduse omandanud Miika Latvala seda, et tegu on küllalt­ki suure, 56hektarise põlluga. "Suurel põllul on viletsamaid ja paremaid kohti, mõjub ka mõni aasta tagasi pandud sõn­nik," analüüsib mees, kes töö­tab juba aastaid siinpool lahte.

Peaaegu igal aastal on võis­telnud OÜ Männiku Piim, täna­vu suvirapsiga. Samuti on juba mitmendat aastat osalemas Saaremaa mees Kaido Kirst, kellel lisaks suvirapsile kasvab võistluspõllul talinisu. Odravõistlusele annab hoogu Erki Oidermaa.

Nelja põlluga, sealhulgas rukkiga, osaleb Voore Farm OÜ, mille taimekasvatusjuht Margus Lepp tunnistab, et 'San­gaste' on seekord nende põldu­del heas seisus.

Kui seni on olnud korralda­jateks Baltic Agro, Farm Plant Eesti, Maamajandus ning Ees­ti Põllu- ja Maamajanduse Nõu­andeteenistus, siis seekord liitus korraldajatega ka Avena Nordic Grain OÜ. "Soovime propageeri­da ja toetada Eestis intensiivset viljelemist ning püüelda suure­mate saakide poole," sõnas Ave­na juhataja Margus Marrandi.

Maaleht, 07.11.2013

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele