Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
Artikkel avaldatud esmakordselt maainfo.ee veebis 4. veebruar 2020. a

Viinamarjade kasvatamine on väga intensiivne protsess ja võib muldasid saastada. EIP-AGRI fookusgrupi “Mullareostus” eksperdid külastasid 2019. a juulis toimunud seminari raames Itaalias Rutiglianos asuvat Oro puuviljaühistut. 22 viinamarjakasvatajat teevad koostööd muldade hooldamiseks ja mullatervise parandamiseks.

Itaalia lauaviinamarjakasvatajad teevad mulla kvaliteedi parandamiseks koostööd. Mullareostuse ulatus ELis on murettekitav. Kokku vajab parandamist üle 137 000 km2 (6,24% kõigist Euroopa põllumajanduslikest muldadest) muldasid. Itaalia Apuulia piirkonnas teevad ühistu heaks koostööd 22 viinamarjakasvatajat. Nende üheks eesmärgiks on tervisliku mulla säilitamine.

Selles piirkonnas on koostöö lauaviinamarjakasvatajate vahel üsna tavaline. Ühistud on turunduseesmärkidel väga kasulikud. Need aitavad suurendada läbirääkimiste hulka jaemüüjate ja turgudega. Koostöö aitab kaasa ka tervislike muldade säilitamisele. Üks nendest ühistutest on Rutiglianos asuv “OP OROFRUIT”, mis koondab 22 lauaviinamarjakasvatajat ning on oma 220 ha suuruse viinamarjaistandusega üks Apuulia piirkonna suurimaid.

Pasquale Parente töötab “OP OROFRUIT” agronoomina. “Meie ühistul on väga kõrged standardid, et hoida oma mulla tervist ja tõsta selle kvaliteeti. Viinamarjade kasvatamine on väga intensiivne protsess ja võib muldasid saastada. See võib juhtuda väetiste ja muude keemiliste ainete liigkasutamise tagajärjel. Seetõttu on koos töötamine mulla saastumise vältimiseks väga tulemuslik,” ütles ta.

Ühistu liikmed kasutavad mulla kvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks mitmeid taktikaid. Pasquale Parente sõnab: “Meie koostöö keskmes on mullaviljakuse languse ennetamine ning selle tõstmine säästva maakorralduse ja sõnniku abil. Lauaviinamarjade kasvatamises on laialt levinud kivimite jahvatamine ja mullaga segamine. See suurendab mulla hulka ja tagab suurema ala taimejuurte laienemiseks, võimaldades suurema ligipääsu veele ja toitainetele. Lisaks muudab kõrge kaltsiumisisaldus koos heade ilmastikutingimustega Apuulia suurepäraseks lauaviinamarjade kasvatamise piirkonnaks.”

“Lisaks sellele oleme kasutusele võtnud viinamarjade öko- ja füsioloogilistele vajadustele tugineva väetamisssüsteemi. Väetamine on tehnika, mille käigus kombineeritakse omavahel niisutamine ja väetamine. See aitab säilitada mullaviljakust, andes piisava koguse väetist õigel ajal ja kohas. Seetõttu on vähenenud ka üle-väetamiseset tingitud saastumise oht. Lõppkokkuvõttes säästab see põllumajandustootjate raha ja suurendab saagi hulka. See on ka väga kasulik vahend vee ja toitainete tõhusaks kasutamiseks, eriti nendes piirkondades, kus vett napib.”

“Peale spetsiaalse väetamissüsteemi, kasutame minimaalselt ka pestitsiide ja muid kemikaale. Tavaliselt kasutame orgaanilisi väetisi, sest viinamarjad vajavad kergesti imenduvaid toitaineid. Lisaks sellele kasutame osadel põldudel vähendatud maaharimist, st kasvatame kattekultuure nagu näiteks kaunvilju (st Vicia faba). Mulda täiustatakse ka nt taimede pügamisest tekkinud bioloogiliste jäätmetega. Tuleviku vaadates saame öelda, et oleme valmis proovima uusi tehnoloogiaid ja maaharimispraktikaid, mis tõstavad mulla kvaliteeti. Kui iga põllumees kõiki neid abinõusid kasutaks, oleks sellel mullale positiivne mõju. Meie ühistu puhul on see positiivne mõju korrutatud 22-kordselt.” Võtab Pasquale eelpoolmainitu kokku.

Lugege täismahus artiklit (pikk ja lühike versioon)
Lugege artiklit EIP-AGRI veebilehel
Vaadake artikliga seotud videot

Projekti kontaktid – O.P. Orofruit Soc. Coop. Agricola. Pascual Parente, info@orofruit.it – http://www.orofruit.it/


Lisateave muldade saastumise kohta. 2019. a juunis külastasid EIP-AGRI fookusgrupi “Muldade saastamine” eksperdid Itaalias, Baris toimunud visiidi käigus Rutiglianos asuvat puuviljaühistut “Oro”. Fookusgrupi liikmed jätkavad aruande ja abstraktide koostamist, mis plaanitakse avaldada 2020. aastal.

Muldade saastumisega tegelevad EIP-töörühmad. Tutvu 8 mulla saastumisega seotud töörühmaga EIP-AGRI töörühmade andmebaasis (6. detsember 2019):

Et saada rohkem teada EIP-AGRI muldadega seotud tegevustest, siis

Jälgige Twitteris kõiki #EIPagriSoil postitusi
Tutvuge EIP-AGRI mullaga seotud tegevustega EIP-AGRI veebilehel olevas alajaotuses “Safeguarding our soils” (Muldade kaitsmine).