Pindala- ja loomatoetuste infopäevad toimuvad 25. kuni 29. aprillini 2022. a

MES nõuandeteenistus korraldab enne peagi algavat pindalatoetuste taotlusvooru kokku 8 infopäeva, mille eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2022. aastal rakendatavate pindala- ja loomatoetuste saamise nõudeid, sh 2021 aastaga võrreldes tehtud muudatusi ning taotlemist e-PRIA keskkonnas.

Kõik infopäevad toimuvad veebiseminari vormis. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine .

Infopäevad on osalejatele tasuta. Tegevust toetab  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“.

Pindalatoetuste taotlusperioodil on võimalik konsulentidelt saada kuni 2 tundi 100% toetatavat (ehk taotlejale tasuta)  e-PRIA kasutamise juhendamist.
Täpsema info ja konsulentide kontaktandmed leiate MES nõuandeteenistuse kodulehelt www.pikk.ee,
otselink https://test.pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine/