Ülevaade ÜhendPIP raames toimuvatest sündmustest 

ÜHENDPIP – Eesti maaelu arengukava teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

Tulemas sündmused:
 

Toimunud sündmused 2021

Terviklik ÜhendPIP tegevuskava 2022. aasta kohta

Toimunud sündmused 2022