Programmi eesmärgiks on põllumajandustootjate ja töötlejate ekspordialaste kompetentside tõstmine ning koostöövõimaluste tutvustamine.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut).Raamleping sõlmiti 17. märts 2021. Lepingu kestvus 36 kuud.

Projektijuht on Anu-Mall Naarits: anu@turundusproff.ee
Programmi koordinaator on Lea Korem: lea.korem@mi.ee

Programmi katusbränd: Ekspordivägi

Programmi slogan: #kooskaugemale

Programmi teemavaldkonnad

 • rahvusvahelise müügi edendamiseks ekspordialase koostöö erinevate vormide tutvustamine (sh. katuskaubamärgi kasutamine);
 • rahvusvahelise ettevõtlus-, turundus- ja juhtimisalase ning ekspordikoostöö kompetentsi vahendamine Eesti põllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele;
 • mahetoodete ekspordile keskenduva teabe levitamine;
 • sihtturu kohta teabe levitamine, et anda ülevaade nii tarbimistrendidest ja turustuskanalitest, kui ka sihtturu toimimisloogikast;
 • info jagamine erinevate infoallikate kohta, millest on võimalik saada olulist teavet välisturgude kohta;
 • ettevõtetele info ja kompetentsi levitamine äri- ning ekspordiplaani koostamise kohta, sh riskid ja võimalused riskide maandamiseks;
 • teabe levitamine peamiste sertifitseerimissüsteemide kohta (sh. erastandardid).

2022.aastal korraldatakse

Koostöökonverents ruumis koos videoülekandega

Infopäevad veebikeskkonnas

o Koostöö ekspordis

o Koostöö turunduses

o Koostöö müügis

o Koostöö logistikas

o Finantseerimine

o Sertifitseerimine

Täienduskoolituse programmid veebikeskkonnas

Hübriid ja digitaalsete messidel osalemine (3 koolituspäeva)

Tõhus turundus (6 koolituspäeva)

Ekspordi ABC (6 koolituspäeva)

Tõhus müük (3 koolituspäeva 2022. aastal ja 3 koolituspäeva 2023. aastal)


Ettevõtete juhendamine

Kodumaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel 60 tundi

Kodumaised eksperdid juhendavad ettevõtteid klassiruumis 30 tundi

Välismaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel 60 tundi

Taskuhäälingud teemadel:

o Kuidas luua ühist brändi?

o Kuidas teha koostööd turunduses?

o Kuidas teha koostööd müügis?

o Kuidas teha koostööd logistikas?

o Kuidas olla edukas Amazonis?

o Kuidas müüa digitaalsetes kanalites?

o Toidu trendid

o Kuidas müüa HoReCa sektoris?

o Kuidas müüa toidukingi turul?

o Innovatiivsed toidu sektorid

o Koostöö teadusasutustega

Õppereisid

o Innovatsioonireis Lõuna-Eestisse

o Koostöökogemuse reis Saaremaale

o Koostöökogemuse Smart Food reis Leetu

o Gastro mess ja Food in Finland koostöökogemuse reis Soome

2021. aastal korraldati

 • Kodumaised eksperdid juhendasid ettevõtteid veebi teel teemadel:
  • Ekspordivalmiduse analüüs.
  • Konkurentsieeliste leidmine.
  • Toote kohandamine välisturule sobivaks.
  • Logistikalahenduste leidmine eksporditurule.
  • Ekspordi riskide kaardistamine ja maandamine.
  • Ekspordimüügiplaani koostamine.
 • Rahvusvahelised eksperdid juhendasid ettevõtteid veebi teel teemadel:
  • Ekspordituru valik ja turgude kaardistamine.
  • Konkurentide ja klientide analüüs.
  • Ekspordikontseptsiooni loomine.
  • Ekspordistrateegia loomine.
  • Digitaalne eksport (sh Amazonis. digitaalsetel turuplatsidel, vertikaalides).
  • Hinnakujundus ekspordis ja sobiva turule sisenemise mudeli valimine.
  • Ekspordi planeerimine.
  • Pikaajaliste kliendisuhete loomine.
  • Kontaktide loomine.

Telli programmi infokiri.