Programm kavandatakse peamiselt Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014– 2020 eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Eesti Maaülikool, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus.
Raamleping sõlmiti 9. veebruar 2016
Lepingu kontaktisikuks on Elen Peetsman. Info: maheteave@gmail.com

Programmi tegevuste kohta loe veel www.maheklubi.ee

Programmi raames igal aastal elluviidavad tegevused otsustab programmi nõukogu.

Programmi jooksul tuleb korraldada järgmisi infopäevi või täienduskoolitusi
(
ürituste toimumine avaldatakse sündmuste kalendris vt pikk.ee või maheklubi.ee kalendris) :

 • mahepõllumajanduslik loomakasvatus
 • mahepõllumajandusliku taimekasvatus
 • taimekasvatussaaduste mahetöötlemine
 • loomakasvatussaaduste mahetöötlemine
 • mahetoodete turundus
 • mahetoitlustamine
 • mahetootmine ja -toitlustamine
 • mahetootmine ja -töötlemine

2020. aasta tööplaan (kuni 30.06.2020)

 • 18 infopäeva, sh 7 välislektoriga (teemad: lihaveisekasvatus, linnukasvatus, taimekasvatus, köögiviljakasvatus, marjakasvatus, loomakasvatussaaduste töötlemine, mahetoodete turundus, infopäevad mahesektori organisatsioonide esindajatele, mahetootmine ja toitlustamine)
 • 2 esitlustegevust ettevõtetes (taime- ja loomakasvatus)
 • 2 õpiringi (mesindus, taimekasvatus)
 • 2 ettevõtete külastust välisriikides
 • 7 teabematerjali (sh olemasolevate materjalide täiendamine)
 • 1 kvartaalne väljaanne “Mahepõllumajanduse Leht” (elektrooniliselt)