Tegevusvaldkonnas tegutsevate ettevõtjate ja nende töötajate teadmiste taset on vaja tõsta selleks, et kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid tootmise parendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks, suurendada läbimüüki ja lisandväärtust ning suurendada ressursitõhusust ja parandada keskkonnahoidu. Aianduse tegevusvaldkonna pikaajaline programm aitab täita Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2015-2020 eesmärke.

Hanke ühised täitjad on Eesti Maaülikool, Räpina Aianduskool, Eesti Aiandusliit, Eesti Taimekasvatuse Instituut. Raamleping sõlmiti 05.10.2016
Lepingu kontaktisikuks on Kadri Karp. Info: aiandusepip@gmail.com 

Programm katab järgmiseid valdkondi: avamaa köögiviljandus, katmikaiandus, puuviljandus, marjakasvatus, uute aiakultuuride introduktsioon. Programmi teemad:

 • Olemasolevad ja uued tehnoloogiaid ning innovaatilised lahendused (agrotehnika, sordid, viljavaheldus, aedade rajamine, niisutus, koristamine, säilitamine jne) aianduskultuuride viljelemisel avamaal ja kasvuhoones (hõlmab ka paljundusmaterjali tootmist)
 • Lisandväärtuse loomine ja tootearenduse võimalused
 • Müügiedendus ja finantsalased teadmised: müügiedenduse teemadel jagatakse teadmisi, mis käsitlevad turustamiskeskkonna analüüsimist, hinnakujundust, turustuskanali või vahendajate valimist, müügi- ja reklaamitööd, kliendiinfosüsteemi loomist ja haldamist. Lisaks tutvustatakse tootjarühmade ja –organisatsioonide toimimise alaseid teadmiseid. Finantsalaste teadmiste tõstmine eelkõige tootmise tasuvuse, kulude ja tulude analüüsi teemadel.

2020.aastal toimuvad:

 •     Infopäev teemal aiasaaduste töötlemine ning ohutu kvaliteetne toode
 •     3 infopäeva keskkonnasõbraliku aianduse teemal (Viinamarjakasvatus, marja- ja köögiviljakasvatus)
 •     Infopäev puuvilja- ja marjakultuuride sortidest
 •     Infopäev köögiviljade sortidest
 •     Infopäev aiasaaduste töötlemisest
 •     Infopäev köögiviljade kasvatamisest
 •     Infopäev sõstrakasvatusest
 •     Esitluspäev aedmaasika kasvatamisest
 •     Esitluspäev avamaa köögiviljakasvatusest
 •     Esitluspäev aedmustikakasvatusest
 •     Esitluspäev viinamarjakasvatusest
 •     Esitluspäev puukoolide tootevalik ja haljastustaimede kasvatamine
 •     Esitluspäev viljapuude sortidest
 •     Esitluspäev vähelevinud puuvilja- ja marjakultuuridest
 •     Korraldatakse aianduse visioonikonverents