Loomakasvatuse tegevusvaldkonna teadmussiirde programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset

Hanke ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Maaülikool,  Maaelu Edendamise Sihtasutus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
Raamleping sõlmiti 05.05.2017.
Lepingu kontaktisikuks on Roomet Sõrmus. Info: info@epkk.ee

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi loomakasvatuse valdkondi:

 • Põllumajandusloomade heaolu (s.h. looma pidamine, -transport, -tapmine)
 • Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises
 • Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ning kvaliteet
 • Head tootmis- ja hügieenitavad
 • Ravimite vastutustundlik kasutamine
 • Põllumajandusloomade aretus ja geneetiliste ressursside säilitamine
 • Põllumajandusloomade söötmine (s.h. söödatootmine)
 • Loomsete saaduste töötlemine lisandväärtuse andmiseks
 • Müügiedendus- (s.h. tootearendus) ja finantsalased teadmised
 • Loomakasvatusettevõtte majandamine (s.h. sõnniku käitlemine, loomakasvatushoonete nõuded ja hea praktika) ja juhtimine

Programmi raames tehakse:

 • Täienduskoolitused põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda ning esmase töötlemise valdkonnas
 • Käsiraamatud ja/või teabematerjalid (nt loomapidamisettevõttes nõutava arvestuse pidamine, hea tootmistava ning hea hügieenitava juhendid, loomakasvatuse aktuaalseid teemasid käsitlev väljaanne) veebis ja/või trükisena
 • Infopäevad: nii loomakasvatuse üldised teemad, õigusaktid kui erialateave (nt loomahaiguste ennetamine, põllumajandusloomade heaolu, sööda ohutus ja kvaliteet)
 • Konverents
 • Ettevõtete külastused, õpiringid ja esitlustegevused

 

2021.aastal tehakse:

29 INFOPÄEVA (sh 10 välislektoriga)

Infopäev Põllumajandusloomade heaolu infopäevad: väikemäletsejalised (lambad/kitsed)
Infopäev Põllumajandusloomade heaolu infopäevad: Udaratervis veisekarjas
Infopäev Teema: bioturvalisuse kava koostamine linnukasvatusettevõttes
Infopäev Teema: Bioturvalisus linnukasvatusettevõttes
Infopäev Teema: Mükotoksiinide riski juhtimine
Infopäev Teema: Vasikakasvatus
Infopäev välislektoriga Teema: Kinnisperiood. Ülemineku ja
uuslüpsiperioodi söötmine
Infopäev välislektoriga Teema: Vastutustundlik antibiootikumide kasutamine
Infopäev välislektoriga Teema: Nuumapullide kasvatamine
Infopäev välislektoriga Teema: Eeterlikud õlid,
fütogeensed söödalisandid
Infopäev välislektoriga Teema: Karja tervis lambakasvatuses
Infopäev välislektoriga Teema: Rohumaade kasutamine ja karjatamine lihaveisekasvatuses
Infopäev välislektoriga Teema: veiserümpade klassifitseerimise põhimõtted
Infopäev välislektoriga Teema: sööda ohutus läbi ennetava tegevuse
Infopäev Uuemad arengud piimakarja söötmisel
Infopäev välislektoriga Teema: sõnniku käitlemise nõuded
Infopäev Teema: loomakasvatuse tehnoloogiad (ehitised, hoidlad, sõnnikumajandus, biogaasi tootmine) muutuvate keskkonnanõuete kontekstis
Infopäev Teema: loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
Infopäev välislektoriga Põllumajandusloomade aretus – lihaveisekasvatus, piimaveisekasvatus, seakasvatus
Infopäev Teema: ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine – eesti hobune,  eesti raskeveohobune, tori hobune // eesti maatõugu veis
Infopäev Teema: Veiseliha meie toidulaual
Infopäev välislektoriga Teema: piima töötlemine väikemeiereides
Infopäev Teema: finantsteadmised loomapidamisettevõttes
Infopäev Teema: põllumajandusettevõtte
meeskonna juhtimise teema loomakasvatusjuhtidele ja farmijuhatajatele
Infopäev Sõnniku käitlemise nõuded
Infopäev Loomakasvatust mõjutavad kliimapoliitika arengud
Infopäev Sööda ohutus läbi ennetava tegevuse

20 TÄIENDUSKOOLITUST

Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu: põllumajanduslinnud
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu: vasikakasvatus
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: lihaveised
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: piimaveised
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: seakasvatus
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: väikemäletsejalised
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: lambakarjamaad
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade heaolu koolitused: hobuste kabjahooldus
Täiendkoolitus Lihaveiste heaolu – pidamine, söötmine ja sööda tootmine.
Täiendkoolitus Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus
Täiendkoolitus Söödaratsioonide koostamine väikemäletsejad
Täiendkoolitus Teema: veiste kunstlik seemendamine (kahe etapiline) I osa
Täiendkoolitus Teema: veiste kunstlik seemendamine (kahe etapiline) II osa
Täiendkoolitus Teema: Bioohutus lihaveisekasvatuses
Täiendkoolitus Temas: Bioohutus piimaveisekasvatuses
Täiendkoolitus Söödaratsiooni koostamine
Täiendkoolitus Teema: veiseliha esmane käitlemine
Täiendkoolitus Teema: lambaliha esmane käitlemine
Täiendkoolitus Teema: lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs
Täiendkoolitus Teema: Lihaveiseliha töötlemine

4 KONVERENTSI

Aretuskonverents 2021
Lihafoorum 2021
Terve loom ja tervislik toit 2021
Lamba- ja kitsekasvatajate konverents 2021

 

TEABEMATERJALID JA KÄSIRAAMATUD (vt siit)

Programmi iga-aastane kava koostatakse programmi nõukogu poolt