Hanke objektiks on infopäevade ja/või täienduskoolituste korraldamine põllmajanduspoliitika abinõude valdkonnas.
Infopäevi korraldatakse nii MAK 2014-2020 meetmete kui otsetoetuste jmt teemadel.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks ja allkirjastati raamleping tegevuste elluviimiseks ühispakkujatega Tartu Põllumeeste Liit, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
Lepingu kontaktisikuks on Jaan Sõrra (Tartumaa Põllumeeste Liit). Tel +372 508 7320, meiliaadress ttl@kodu.ee

2020.aasta infopäevade ja täienduskoolituste teemad (kavandatud kvartaalne tellimus):

I kvartal

 • Infopäev või täienduskoolitus vajaduspõhiselt: seemneproovivõtjad
 • M 4.1. investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks
 • M 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine
 • M 8 Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse
 • Pindala- ja loomatoetuste infopäev
 • M 4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid
 • M 12.2 Natura 2000 toetus erametsamaale (jaanuar); 19.03 
 • Infopäev vajaduspõhiselt: uue taimetervise määruse tutvustus, taimekaitseseaduse muudatused

II kvartal

 • Mahepõllumajanduse valdkonna 5 algõppekoolitust
 • KSM täienduskoolitus
 • Infopäev vajaduspõhiselt: veekaitsemeede
 • Pindala- ja loomatoetuste infopäevad põllumajandustootjatele
 • Põldtunnustajate aluskoolitus
 • Põldtunnustajate täienduskoolitus

Koostatud teabematerjalid