Programmi ülesandeks on ühendada põllumajandustootjale suunatud teavitus-, koolitus- ja esitlustegevused, mille eesmärk on majanduslikult tasuva põllukultuuride kogu külvikorda hõlmava täppisviljeluse ja integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamise edendamine.

Hanke ühised täitjad on

 • Eesti Taimekasvatuse Instituut,
 • Eesti Maaülikool,
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus,
 • Põllumajandusuuringute Keskus

Raamleping sõlmiti 05.08.2016.
Lepingu kontaktisikuks on Andre Veskioja. Info: andre.veskioja@etki.ee

Taimekasvatuse pikaajalise programmi kodulehte (taim.etki.ee)​ saab lugeda SIIT.

Programmi sisu hõlmab vähemalt järgmisi taimekasvatuse valdkondi:

 • integreeritud taimekaitse põhimõtete rakendamine;
 • täppisviljeluse edendamine;
 • mulla tervisliku seisundi säilitamine ja parandamine;
 • seemnekasvatus;
 • põllukultuuride saagikus ja saagi kvaliteet;
 • põllukultuuride sordid;
 • põllukultuuride kahjustajad;
 • taimekasvatuse mõju keskkonnale.

Programmi raames tehakse:

 • taimekaitsekoolitused
 • infopäevad, sh viljeluspäevad
 • konverentsid
 • veebileht: ligipääs rakendusele, mis teavitab taimekahjustajate võimalikust levikust lähipäevadel ning mis esitab optimaalsed tõrjesoovitused pestitsiidide tõrjeefektiivsuste ning hindade ja sortide haiguskindluse põhjal.
 • käsiraamatud ja teabematerjalid. Materjalide avaldamine nii veebis kui trükimaterjalina
 • esitlustegevused: põldkatsed ja näidispõllud, taimekahjustajate monitooringusüsteem ja täppisviljeluse arendused

Programmi aruanded:

 

2020. aasta tegevused:

 • 6 taimekaitse aluskoolitust, 10 taimekaitse täienduskoolitust
 • 3 infopäeva:
  täppisviljelus ja väetamine
  efektiivne taimekasvatus
  rohumaaviljeluse ja silotootmise infopäev
 • 4 esitluspäeva katsebaaside põldkatsetel (Eerika, Matapera, Kuusiku, Jõgeva)
 • 4 esitluspäeva ettevõtete näidispõldudel (Rannu, Viru-Jaagupi, Torma, Vändra)
 • 2 konverentsi (Agronoomia 2020, konverents ETKI – 100 aastat põllumehe teenistuses)
 • taimekaitse nõuandesüsteemi haldamine ja arendamine
 • Kogumik „Agronoomia 2020“
 • teabematerjal: Hea põllumajandustava
 • taimekaitse käsiraamat: Kartuli kahjustajad ja nende tõrje
 • teabematerjal sordivõrdluskatsete tulemustest ja kvaliteedist
 • videofilm taimekaitseseadmete kasutamise keskkonnaaspektidest.