EPKK infopäev „Embrüosiirdamine veiste aretusvõttena“

Head veisekasvatajad!   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab välislektoriga infopäeva „Embrüosiirdamine veiste [...]