Euroopa horisondi 2022. a. taotlusvooru „Ring- ja biomajandus ning jätkusuutlikud kogukonnad“ tutvustav veebiseminar

Euroopa horisondi 2022. a. taotlusvooru „Ring- ja biomajandus ning jätkusuutlikud [...]