Kattetulu arvestus taime- ja loomakasvatuses

Põllumajandusettevõtte edukuse eelduseks on oskus oma tootmist planeerida. Kattetulu metoodika tundmine on abiks sissetulekute planeerimisel ning aitab meeles pidada, milliste kulutustega peab kindlasti arvestama.