Nõustamismetoodika konsulendile

8-päevane koolitus on tervik. Õpe toimub lähiõppe vormis, st. eeldab [...]