Mahepõllumajanduses soovitatavad proteiini- ja energiarikkamad kultuurid ja karjamaasegud

Loomade mahesööt on sageli rahuldava toiteväärtusega, suur vajadus on energiarikaste ja sobiva proteiinisisaldusega mahesööda järele. Sööda toiteväärtuse suurendamiseks uuriti uute kultuuride kasvatamist ja söödatootmise tehnoloogiate täiendamist.