Põllumajandusmaa koondumine võib jätta noored väiketalunikud maata

Kuigi viimastel aastatel on hakatud Euroopas enam tähelepanu pöörama väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete toetamisele ning noorte kaasamisele põllumajandusse, ei ole maakasutuse koondumine Eestis vaibumas. Põllumajandustootjate arv väikeste talumajapidamiste arvelt väheneb endiselt. Samal ajal on väikesed põllumajandustootjad maaelu arengu seisukohalt väga olulised.