Karjandustehnika

Põllumajandustehnoloogiate õpik keskendub peamiselt veisekasvatuse tehnikale ja tehnoloogiatele. Esitatakse põhilised tõekspidamised ja analüüsitakse täppispidamise uusi võimalusi.