PMK: Tööst saare-salehundlase seiramisel ja määramisel

Allikas: Põllumajandusuuringute keskus 25.11.2021 Saar on üks Põhja-Euroopa ohustatum puuliik. [...]