Vasika tervis on seotud talitaja töörahuloluga

Karjatervis - Eesti Maaülikooli teadlased leidsid seose talitajate töörahulolu ja vasikate tervise vahel.