Loomakasvatajad ja veeseadus

Veeseadus kohustab loomapidajaid kaitsma pinna- ja põhjavett leostuvate toitainete eest. [...]