Heintaimede esimese niite sileerimise optimaalne aeg lõpeb

Heintaimede esimese niite sileerimise optimaalne aeg lõpeb 14.06.2021 andmete alusel