Pärandniitude kaardirakendus

Valminud Maa-Ameti pärandniitude kaardirakendusse on koondatud ülevaade teadaolevatest pärandniitudest kaitstavatel aladel.