EESTI BIOMAJANDUSE UURINGU LÕPUKONVERENTS: LISANDVÄÄRTUSE TÕSTMINE JA TOORME TÕHUSAM KASUTAMINE EESTI BIOMAJANDUSES

26. oktoobril leiab Tallinnas aset Eesti biomajanduse ning selle sektorite [...]