Ilmus Rohepoliitika raport

2022. aasta aprilli alguses valmis eksperdirühma lõpparuanne, mida arutatakse etapiviisiliselt rohepoliitika juhtkomisjoni kuluvate valitsuse liikmetega. Raportis käistletakse rohepööde eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevusi.